top of page
Föreläsningar och anpassade uppdrag: Services

FÖRELÄSNINGAR OCH ANPASSADE UPPDRAG

Jag håller föreläsningar, workshops och utbildningar

Målet är att skapa en arbetsplats präglad av energi, stolthet, inspiration och kreativitet. En organisation eller ett team där ni tillsammans arbetar för - och når hela vägen till framgång. 

 

Hälsofrågor präglas alltför ofta av ett problemfokus. Med ett negativt fokus tappar man självförtroende och motivation mycket lättare. Men om ni vill arbeta med mig lyfter jag ert engagemang genom att istället lägga fokus på begreppen Bra, Bättre och Hur gör vi? 

 

Boka en inspirerande föreläsning, utbildning eller workshop på ett tema som passar just er inom hälsoområdet. Jag lyfter medarbetarna och ger nya kunskaper och konkreta verktyg för mer arbetsglädje, engagemang och bättre resultat.

bottom of page