top of page
Business Meeting

CHR

Digitalt verktyg för en välmående organisation

Med medarbetare som mår riktigt bra fysiskt såväl som psykiskt och där ett gott psykosocialt klimat finns, skapas de allra bästa förutsättningarna för hög effektivitet och produktivitet. 

 

Tidigare har det saknats ett potent verktyg att i samma undersökning och handlingsplan fokusera på båda dessa parametrar. Men verktyget Corporate Health Responsibility, CHR, ger överblicken din organisationen behöver. 

 

CHR ger en komplett nulägesrapport som talar om hur medarbetarna och organisationen mår. Den mäter och visar engagemanget hos de anställda, deras fysiska, psykiska och psykosociala hälsa samt livsstil. Den mäter även hur väl ledarskapet och organisationen fungerar, likväl som alla de parametrar Arbetsmiljöverket nu kräver att varje organisation med tio medarbetare ska ha på plats. 

STUREBADET CHR: Services
bottom of page